Revitalizácia vidieckej krajiny

Revitalizácia vidieckej krajiny je kľúčovým bodom pre zvýraznenie turistického ruchu v slovenských obciach. Krajinnou štúdiou je možné optimálne navrhnúť revitalizáciu územia a vytvoriť tak turisticky atraktívne miesta, ktoré ponúknu priestor pre šport, rekreáciu, či kultúrne vyžitie.  Krajinná štúdia v katastri obce Raková bola spracovaná s ohľadom na historické hodnoty územia, záujmové aktivity a s maximálnym využitím prírodných daností. Štúdia rieši cyklotrasy, turistické a náučné chodníky a nezabúda ani na kultúrne pamiatky, kalvárie.

názov riešeného územia: revitalizácia vidieckej krajiny v katastri Raková

riešená plocha:                kataster obce Raková

Hlavné ciele projektu:

Hlavným cieľom revitalizácie vidieckej krajiny,  bolo vytvoriť štúdiu, ktorá zabezpečí správne fungovanie a trvalú udržateľnosť vidieka. Formou krajinárskej štúdie boli navrhnuté optimálne priestorové usporiadania územia a využitia krajiny (vo vzťahu ku krajinnoekologickej stabilite) a rozvoj rekreácie na úrovni mikroregiónu resp. jeho vybranej časti. Primárne ide o zatraktívnenie obce, kde bude možný odpočinok, zábava, aktivity, turistika, cykloturistika s cieľom zlepšenia kvality prostredia a optimalizácie funkčného využitia územia.

Projektové riešenie vytvorilo jednu z možných koncepčných variant riešenia katastra obce Raková. Vyzdvihnutím historických bodov a záujmových bodov územia bolo možné vytvoriť spleť chodníkov, cyklistických trás a vyhliadkových bodov, čo územie zatraktívnilo.

Krajinná štúdia môže pomôcť aj Vašej obci zvýšiť turistický ruch. V rukách našich odborníkov tak vzniká dielo, ktoré citlivo pristupuje ku krajine a jej histórii, ale nezabúda ani na súčasné trendy. Zaujalo Vás projektové riešenie? Tak nás neváhajte kontaktovať!

Fotografie a Dokumentácia

Neboli pridané žiadne komentáre

Pridať komentár

Text

*
= 3 + 8