Architektúra a stavebníctvo

Ponúkame širokú škálu služieb v oblasti architektúry

Architektúra

Vypracúvame projektovú dokumentáciu na všetkých požadovaných stupňoch.  Zaoberáme sa projektovaním novostavieb či prestavbami a modernizáciami  rodinných domov, bytových domov, občianskych stavieb, priemyselných stavieb a pod.

img-15 img-14 img-13
Interiérový dizajn

Ponúkame Vám možnosť dopracovania stavby aj z hľadiska interiérového dizajnu. Individuálne návrhy, zaujímavé riešenia. V spolupráci s výbornými dizajnérmi Vám dodáme projekt, ktorý splní aj tie najnáročnejšie očakávania.

img-6 img-5 img-4

Prestavba a modernizácia

Rozmýšľate nad zmenou bývania, zmenou Vašich obchodných či bytových priestorov? Chcete žiť  a pracovať v útulnom a modernom prostredí? Prevedieme Vás vašim snom ruka v ruke. Od prvotnej odbornej konzultácie po náčrty a prispôsobenie sa Vašim víziám až po kompletné spracovanie  projektovej dokumentácie pre všetky stupne projektovania.

img-7 img-9 img-12

Ekologické a energeticky úsporné

Nové či už postavené, veľké či malé. Všetko môže byť úsporné. Riešite zateplenie či plánujete nový objekt? Chcete mať nízke náklady na prevádzku počas celej jeho životnosti? Náš tím projektantov Vám pomôže ušetriť, čo najviac a zároveň ekologicky a ohľaduplne pristupovať k životnému prostrediu.

img-11 projec-1 projec-5 

 Verejné priestory, vestibuly a átriá

Moderné riešenia s prihliadnutím na požiadavky verejnosti.  Citlivý prístup k životnému prostrediu, či skrášlenie Vášho átria a vestibulu.  Spoločne s Vami vytvoríme nezabudnuteľné a príjemné prostredie pre všetkých.

slide-1 slide-4 slide-3

Ponúkame :

 • Vypracovanie projektov drobných stavieb (garáže, prístrešky, altánky, schodiská, prístupy do objektov …)
 • Vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie pre novostavby či jestvujúce objekty
 • Zameranie skutkového stavu stavby + vypracovanie projektovej dokumentácie
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie pre jestvujúce objekty – legalizácia stavieb
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekty na čerpanie eurofondov
 • Vypracovanie projektov požiarnej ochrany
 • Vypracovanie projektov všetkých profesií ( statické posudky, vykurovanie, klimatizácia, vetranie, elektroinštalácia, energetická certifikácia a pod. )
 • Odborná a poradenská činnosť v oblasti výstavby, prestavby a modernizácie pozemných stavieb
 • Možnosť vyhotovenie schvaľovacej a výrobnej dokumentácie pre ľahké obvodové plášte, zimné záhrady, transparentné časti fasád a pod.
 • Vyhotovenie odborných posudkov
 • Odborné poradenstvo pri predaji, kúpe nehnuteľností
 • Osadenie stavieb na pozemok
 • Interiérový dizajn
 • Autorský dozor stavieb

Možnosť dodanie aj jednotlivých častí projektov individuálne!

Zabezpečujeme :

 • Pomoc pri financovaní realizácie vašej stavby či záhrady!
 • Inžinierska činnosť – zastupovanie investora (stavebníka) v konaní so štátnymi orgánmi, samosprávnymi orgánmi, dotknutými orgánmi chrániacimi verejné záujmy podľa osobitných predpisov a inými organizáciami. Zabezpečujeme vstupné podklady pre vypracovanie projektov dokumentácie tzv. pred projektová príprava stavieb, odborné posudky a stanoviská. Zastupujeme investora (stavebníka) pri územnom konaní, stavebnom konaní a kolaudačnom konaní, pripravujeme konanie na výber dodávateľa stavby, zabezpečujeme podklady pre potrebné povolenia vrátane podkladov pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie, a podobne).
 • Realizácie stavieb odbornými a certifikovanými stavebnými firmami.
 • Stavebný a technický dozor stavieb.
 • Dodávku a osadenie bazénov vrátane technológie bazénov.
 • Dodávku a montáž kamenných obkladov, podláh z travertínu. V spolupráci s renomovanou firmou na realizáciu a dovoz travertínových obkladov.
 • Ponúkame možnosť vyhotovenia a realizácie interiérového a exteriérového nábytku z masívu.