Strešné záhrady

Keď je korunou krásy strecha!

Zelené strechy sú čoraz spomínanejšie v architektúre, sú atraktívnym a výrazným architektonickým prvkom v meste aj na vidieku. Z histórie sú spomínané už v staroveku, v antike až po novovek. O visutých strešných záhradách kráľovnej Semiramis, počul asi každí. Pre svoje dômyselné technické riešenie a svoju krásu, boli označené za jeden zo siedmych divov sveta, hoci už dávno neexistujú.  Na Slovensko prišiel tento trend až v 19 storočí.  Zelené záhrady majú výrazný potenciál a spĺňajú hneď niekoľko funkcií ako napríklad zlepšenie životného prostredia (ochladenie vzduchu a produkciu kyslíku, reguláciu vlhkosti, prachu a ukladanie dažďovej vody). V mnohých krajinách Európy sú zelené strechy štandardom a v niektorých (v Nemecku) sú štátom podporované a financované. Zelené strechy sú aj neoddeliteľnou súčasťou urbanistického priestoru. Vytvárajú zaujímavé a hodnotné priestory.

So zelenou strechou je potrebné uvažovať už v projekčnom začiatku plánovania stavby. Zelené strechy sú náročnejšie na technické prevedenie, realizáciu a v neposlednom rade aj na výber vegetácie. Pri nesprávnom návrhu a neodbornej realizácii môžu spôsobiť celý rad porúch stavby ako aj hynutie vegetácie. Bez údržbová strešná záhrada neexistuje.

Podľa druhu osadenia a funkcie môžeme rozlišovať dva druhy zelených striech / strešných záhrad a to:

Extenzívne a intenzívne:

Extenzívne zelené strechy sa odlišujú od intenzívnych hlavne výškou substrátu max (150 mm), pokiaľ sa jedná o výsadbu aj krov, substrát musí v tomto prípade spĺňať výšku od 150-200 mm. Extenzívna zelená strecha môže byť realizovaná aj na konštrukciách s nižšou únosnosťou do 300 kg na m2. Výber vegetácie extenzívnej zelenej strechy tvoria prevažne suché trávy, rozchodníky, skalničky a nízke kríky a pod. Tento druh zelenej strechy nie je určený pre bežný pohyb osôb, plní len ekologickú, estetickú a izolačnú funkciu. Extenzívne zelené strechy sú menej náročné na údržbu.  Strechy tohto typu väčšinou nepotrebujú zavlažovanie a dokážu akumulovať vodu. Vegetácia, sa navrhuje tak aby s dokázala sama rozrastať. Má pomerne nízke obstarávacie nálady.

Intenzívne zelené strechy sa navrhujú pri únosnosti strešnej konštrukcie do 1500 kg/m2. Sú náročnejšie na konštrukčné riešenie, majú vyššie prevádzkové a relizačné náklady a je potrebná ich celoročná údržba. Intenzívne zelené strechy je nutné zavlažovať. Výška substrátu záleží od druhov navrhovaných rastlín (trávnik 20 cm, vyššie stromy 2-3 m, by mali mať výšku substrátu aspoň 30-80 cm). Intenzívne strechy bývajú spravidla pochôdzne. Pri intenzívnych zelených strechách je nutné zvážiť výber vhodnej vegetácie, ktorá je odolná voči poveternostným vplyvom.

Zelená záhrada je nie len miestom odpočinku a priamym kontaktom so zeleňou, ale aj funkčným doplnkom objektu a okolia.

Zelené strechy majú svoje silné aj slabé stránky.

Silné stránky zelených striech

 • Je to prírodný izolant
 • Plnia funkciu tepelnej izolácie (chráni konštrukciu pred výkyvmi teplôt, pred klimatickými zmenami a tiež tepelnými extrémami) cez zimu slúži ako tepelný izolant (znižuje náklady na vykurovanie) cez leto zadržuje vlhkosť a zlepšuje mikroklímu.
 • Zlepšujú mikroklímu – produkujú viac kyslíka.
 • Zachytávajú prašnosť a filtrujú škodlivé látky (prispievajú k zlepšeniu kvality životného prostredia).
 • Chráni pred mechanickým poškodením a vonkajšími vplyvmi.
 • Tlmia hlučnosť.
 • Zvyšuje estetickú funkciu.
 • Odľahčujú kanalizačný systém najmä v čase prívalových dažďov, tým že majú schopnosť zadržiavať zrážkovú vodu.

Slabé stránky zelených striech

 • Vyššie náklady na realizáciu.
 • Vyššie nároky na nosnosť a stabilitu nosnej konštrukcie stavby.
 • Vyššie nároky na konštrukciu domu.
 • Náročná oprava porúch izolácie.
 • Náročnejšia údržba na závlahu, dopĺňanie vegetácie.

Rastliny vysadené na strechách sú vystavované extrémnym podmienkam  a to:

 • Priamemu intenzívnemu žiareniu
 • Striedaniu teplotných rozdielov
 • Priamym poveternostným vplyvom
 • Silným mrazom
 • Nadbytkom zrážok

Pôsobeniu týchto vplyvov sa dá čiastočne zabrániť ukotvením rastlín kolíkmi, dostatočnou hrúbkou substrátu, zaťažením koreňových balov a správnym navrhnutím odtokových žľabov.

Pri výsadbe je kľučová aj orientácia na svetové strany.

Východ–  vysušovanie pôdy, častý vietor,
Juh –  v zime striedavo zamŕza a rozmŕza pôda
Západ–  vhodná strana, menšie teplotné výkyvy, častejšie zrážky
Sever– menšie teplotné rozdiely

Zelené strechy majú mnoho výhod, avšak pri ich návrhu a realizácii je nutné zvážiť všetky pozitíva a negatíva. Zelené strechy Vám môžu priniesť veľa radosti, priestor pre relax a posedenie s priateľmi, avšak ich údržba a náročnosť na prevádzku stoja počas životnosti strechy nemalé peniaze.  Ich náročnosť sa však vykompenzuje ich spoločenskou, estetickou a urbanistickou funkciou a faktom, že zabraná zeleň na výstavbu budovy, v ktorej sa nachádzate bola vykompenzovaná aspoň čiastočne zelenou aktívnou plochou.

stresne zahrady K2projekt   stresne zahrady K2projekt

Obr. 1 Príklad riešenia komunitných záhrad, v ľavo [1] v pravo  [2]

Tvorba komunitných záhrad na streche (v meste) nie je práve šťastné riešenie. Ovocie a zelenia na strechu nepatria  a to hneď z viacerých dôvodov. Už tým, že na listoch rastlín sa usádzajú rôzne nečistoty a exhaláty a tým že rastlina pôsobí ako filter, nie je vhodná na konzumáciu,aj keď je ,,BIO“.

Pokiaľ už chceme vysádzať konzumné byliny či rastliny. Je vhodnejším riešením výsadba bylinkového záhonu, ktorá rozvonia okolitý vzduch a pôsobí príjemným vizuálnym dojmom hlavne v dobe kvitnutia

stresne zahrady K2projekt

obr. 2 Príklad extenzívnej zelenej záhrady na šikmej streche rodinného domu [3].

 stresne zahrady K2projekt

Obr. 3 Extenzívna strešná záhrada  ktorá sa skladá prevažne z rozchodníkov (Sedum), rôznych druhov. Vyváženie farieb je v tomto prípade veľmi estetické. Výsadba sa nachádza na streche vyššej budovy v meste [4].

stresne zahrady K2projekt

obr. 4 Príroda si nájde svoju cestu….[5].

Zdroje:

[1] Dostupné na internete:

https://www.google.sk/search?q=komunitn%C3%A9+z%C3%A1hrady&espv=2&biw=1920&bih=971&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CDEQsARqFQoTCIiPtISKs8cCFUbxFAodx-UBuw#tbm=isch&q=roof+gardens&imgrc=UpA58HBaTltUYM%3A

[2] Dostupné na internete:

https://www.google.sk/search?q=komunitn%C3%A9+z%C3%A1hrady&espv=2&biw=1920&bih=971&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CDEQsARqFQoTCIiPtISKs8cCFUbxFAodx-UBuw#tbm=isch&q=roof+gardens&imgrc=UpA58HBaTltUYM%3A

[3] Dostupné na internete:

https://www.google.sk/search?q=zelen%C3%A9+strechy&espv=2&biw=1920&bih=919&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMI4_294p2zxwIVS7wUCh3FYwre#imgrc=m3L3zXz2ra685M%3A

[4] Dostupné na internete:

https://www.google.sk/search?q=komunitn%C3%A9+z%C3%A1hrady&espv=2&biw=1920&bih=971&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CDEQsARqFQoTCIiPtISKs8cCFUbxFAodx-UBuw#tbm=isch&q=roof+gardens&imgdii=QecgvN6A-w5F1M%3A%3BQecgvN6A-w5F1M%3A%3BfYa7Rjt3KVbV4M%3A&imgrc=QecgvN6A-w5F1M%3A

[5] Dostupné na internete:

https://www.google.sk/search?q=zelen%C3%A9+strechy&espv=2&biw=1920&bih=919&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMI4_294p2zxwIVS7wUCh3FYwre#imgrc=16SmpjJ2bBcuYM%3A