Odborní konzultanti

doc. Ing. Imrich Mikolai PhD.

(architektúra, konštrukcie pozemných stavieb , protipožiarna ochrana)

prof. Ing. Jozef Oláh PhD.

(konštrukcie pozemných stavieb)

doc. Ing. Daniel Kalús PhD.

(technické zariadenie budov, energetická hospodárnosť stavieb)

Dr.h.c. prof. Ing. Ján Ravinger, DrSc.

(statika pozemných stavieb)