Náš tím

Ing. Michaela Juríčková (autorizovaný stavebný inžinier I1*6351)

(konateľka – špecialista požiarnej ochrany – projektantka/architektka)

Kancelária :              Osvetová 24, 821 05 Bratislava

Telefón :                    +421 902 434 766  

                                 +421 948 434 325

email :                       michaela@k2projekt.sk

Ing. Eva Danielová

(záhradný architekt)

Kancelária :               Osvetová 24, 821 05 Bratislava

Telefón :                    +421 948 434 325

email :                       zahrada@k2projekt.sk

Ing. Dávid Grega

(záhradný architekt)

Kancelária :               Osvetová 24, 821 05 Bratislava

Telefón :                    +421 948 434 325

email :                       zahrada@k2projekt.sk