Revitalizácia parku pri nemocnici

riešená plocha:                                    cca  74 000 m2

lokalita:                                               Handlová

Zámer:

Projekt revitalizácie parku v centre mesta Handlová odhalil mnohé zákutia riešeného územia a poukázal na dôležitosť budovania oddychových a športovo – kultúrnych priestorov v obciach a mestách.  Cieľom návrhu bolo prinavrátiť kultúru do centra mesta vybudovaním nového amfiteátra a zároveň prilákať do parku všetky vekové kategórie, či už na športové aktivity, alebo relaxáciu.

Projektové riešenie:

Projekt riešil oddychové zóny, zóny pre športové aktivity a kultúrnu zónu (novo navrhnutý amfiteáter). Pri návrhu zelene bola čiastočne ponechaná jestvujúca zeleň, ktorá bola dotvorená novými drevinami, kríkmi a záhonmi, čo park pozdvihlo a vďaka striedajúcim sa ročným obdobiam a farebnostiam drevín bude pôsobiť lákavo v každom ročnom období.

Vidieckym a mestským centrá často krát chýba správny návrh riešenia územia s ohľadom na históriu obce či požiadavky obyvateľov. Chcete revitalizovať Vaše centrum? Tak nás neváhajte kontaktovať!

 

Fotografie a Dokumentácia

Neboli pridané žiadne komentáre

Pridať komentár

Text

*
= 5 + 1