Revitalizácia Hradného vrchu

Predmetom riešenia daného územia je areál parku podhradia bratislavského hradu. Cieľom bolo navrhnúť vhodné riešenie priestorového usporiadania a zloženia vegetačných prvkov a ich vhodná kombinácia, zmodernizovanie, sprístupnenie a sprehľadnenie daného priestoru.

názov riešeného územia:                   Hradný vrch

lokalita:                                                Bratislava

Zámer:

Predmetom riešenia daného územia bol areál parku podhradia bratislavského hradu. Cieľom bolo navrhnúť vhodné riešenie priestorového usporiadania a zloženia vegetačných prvkov a ich vhodná kombinácia, zmodernizovanie, sprístupnenie a sprehľadnenie daného priestoru. V súčasnosti je okolie bratislavského hradu obrastené veľkým počtom náletových drevín, ktoré zabraňujú vo výhľade na okolie mesta a prostredie tak stráca jednu zo svojich dominánt, a tou je práve vztýčenie sa nad mestom s panoramatickým výhľadom na okolie.

Projektové riešenie:

Pri návrhu celkovej kompozície boli kľúčovými bodmi riešenia pozdvihnutie pôvodnej kompozície zámeru a opätovné ukázať návštevníkom pohľadovej osi a výhľadov, ktoré sú dnes zakryté okolitou náletovou zeleňou.  Základným kompozičným prvkom bola vegetácia. Projekt vytvára líniové prvky pomocou alejí a snaží sa zachovať rytmus zelene. Priestor bol doplnený o výhľadové miesta, ktoré slúžia aj ako spoločenské priestory a to vo forme vyhliadkových lávok a terás. Projekt rieši aj bezbariérové sprístupnenie okolia hradného vrchu a vytvára tak atraktívne miesto pre všetky vekové kategórie. Projektové riešenie citlivo pristupuje k jestvujúcim funkčným prvkom, ktoré vo veľkej miere v priestore ponecháva a nenásilne ich dopĺňa novými modernými prvkami, ktoré tak spoločne vytvárajú prechodovú líniu medzi moderným mestom a historickým hradom a jeho okolím.

Kľúčovým aspektom pri návrhu krajinnej architektúry, architektúry územných celkov, zón či záhrad je rešpektovanie prírodných daností, prostredia a historických hodnôt územia. Pri tvorbe našich diel je kľúčovým bodom súlad medzi históriou a aktuálnymi požiadavkami na funkčnosť priestoru. Rešpektovanie základných hodnôt prostredia a krajiny, a vytvorenie správneho prechodu k súčasným požiadavkám na funkčnosť a prevádzku priestoru. V spolupráci so stavebnými inžiniermi a ďalšími odborníkmi, tak u nás vznikajú diela s veľkou spoločenskou a kultúrnou hodnotou.

Kontaktujte nás a radi Vám poskytneme viac informácii o našej práci. 

Fotografie a Dokumentácia

 

 

 

Neboli pridané žiadne komentáre

Pridať komentár

Text

*
= 4 + 9