Vizualizácie

Pretvárame Vaše vízie na skutočné obrazy. Ponúkame Vám vypracovanie 3D vizualizácii riešeného územia v rôznych ročných obdobiach či v rôznych obdobiach rastu záhrady.  Škice záhrad priamo pred Vami pri zadávaní Vašich požiadaviek na tvar a využívanie riešeného územia či záhrady a oveľa viac.